Delegacioni i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë të Kosovës, kryesuar nga drejtori Z. Bekim Hoxha, të nisur posaçërisht nga ministri Faton Peci në reagim të shpejtë të sigurisë dhe forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional.

Zero toletancë ndaj shkeljes së ligjit, informalitetit dhe cënimit të standarteve të sigurisë ushqimore. Vëmendje të shtuar për luftimin e çdo praktike abuzuese për konsumatorët e të dy vendeve.
Kemi ngritur grupet e punës për të adresuar çdo sfidë mbi çështjet e importeve dhe eksporteve të produkteve ushqimore si dhe shkëmbimin e informacionit në kohë reale të fokusuar kryesisht mbi problematikat e përbashkëta Shqipëri-Kosovë dhe anasjelltas.