Kontakti

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

Zona Industriale, Fushe Kosovë
10000 Prishtinë, Kosovë

Telefon: +383 38 20038324
Email: infoauv@rks-gov.net

Zyrtari për informim dhe QDP

Lamir Thaçi:

  • Tel: +383 38 200 38 328
  • Mob: +383 44 539855
  • email: lamir.thaci@rks-gov.net
Zyrtari Përgjegjës për Sinjalizim

Jemin Gjuraj:

  • Tel: +383 200 38 393
  • email: jemin.gjuraj@rks-gov.net