Drejtorët e AUV-së

 • Drejtoria e Administratës
  Shkelzen Morina, Drejtor
 • Drejtoria e Shëndetit Publik,
  Flamur Kadriu, Drejtor
 • Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies së Kafshëve,
  Sadik Heta, Drejtor
 • Drejtoria e Inspektoratit
  Ilirjana Zymberaj, Drejtor
 • Laboratori i Ushqimit dhe Veterinarisë,
  Kujtim Uka, Drejtor