Serologji dhe diagnostika molekulare

Laboratori i Serologjisë dhe Daignostikës Molekulare është pjesë e laboratorit të shëndetit të kafshëve dhe merret me testimit e mostrave të pranuara nga inspektorët veterinar dhe nga praktikat veterinare private të licensuara brenda Kosovës. Në laboratorin tonë kryhen rreth 20 000 deri 30 000 teste në vit. Testet kryhen për qëllime diagnostike të sëmundjeve infektive, plane të monitorimit të shëndetit të kafshëve në nivel kombëtar dhe për vlerësimin e efikasitetit të vaksinave. Të gjitha metodat i nënshtrohen kontrollit të cilësisë. Saktësia dhe besueshmëria e rezultateve janë fokusi ynë kryesor, ku përparësi i japim përdorimit të metodave të validuara dhe të akredituara. Numri i testeve dhe parametrave që analizohen është vazhdimisht në rritje.

Tabela 1 Lista e sëmundjeve të cilat aktualisht testohen në Laboratorin e Serologjisë

Lloj i Sëmundjes Lloji I testit
Bruceloza (gjedhi, dele dhe dhi) Rose Bengal Test
ELISA Ab
ELISA Ab qumësht kolektiv (gjedh)
CFT
Leukoza enzootike e gjedhit ELISA Ab
Afta Epizootike ELISA NSP Ab
ELISA Ag Serotipizim
ELISA Ab serotipizim
Gjuha e kaltërt ELISA Ab
Detektimi me PCR
Ethet Q ELISA Ab
Detektimi me PCR
Klamidioza ELISA Ab
Detektimi me PCR
Toksoplamoza ELISA Ab
Detektimi me PCR
Rinotrakeiti infektiv i gjedhit ELISA gE-
Diarreja virale e gjedhit ELISA Ab
ELISA Ag
Murtaja klasike e derrave ELISA Ab
ELISA Ag
Sëmundja gungore e lëkurës (LSD) ELISA Ab
Detektimi me PCR
Maedi visna/artriti-encefaliti i dhive ELISA Ab
Pleuropneumonia kontagioze e dhive ELISA Ab
Neosporoza (gjedh) ELISA Ab
Leishmanioza ELISA Ab
Rotavirus, coronavirus, E. coli ELISA Ag
Kriptosporidioza ELISA Ag
Influenca aviane Detektimi me PCR dhe tipizimi H5 dhe H7