Lista e metodave tesutese në LUV

Sektori I Serologjisë dhe Diagnostikes Molekulare:

 

Nr.

Metoda testuese

Matrixi

Metoda e Akredituar

1

ELISA Ab, Brucelozë  

gjedh (serum)

PO

2

ELISA Ab, Brucelozë

 gjedh (qumësht kolektiv)

PO

3

ELISA Ab, Gjuha e kaltër

Ruminant (serum)

PO

4

ELISA Ab, Leukoza enzootike

Gjedhit (serum)

PO

5

ELISA NSP-Ab, Afta epizootike

Ruminant dhe derra (serum)

PO

6

ELISA Ab, Ethet Q (Coxiella Burnetti)

Ruminant (serum dhe qumesht)

PO

7

ELISA Ab, Klamidiozë

Ruminant (serum)

PO

8

ELISA gE- AB, Rinotrakeiti infektiv i gjedhit

Serum

PO

9

ELISA Ab, MVV/CAEV

Dele dhe dhi (serum)

JO

10

ELISA Ab Murtaja klasike e derrave

Serum

JO

11

ELISA Ag Murtaja klasike e derrave

Serum dhe inde

JO

12

ELISA Ab, Toksoplazmozë

Dele dhe dhi (serum)

JO

13

ELISA AB, Diarreja virale e gjedhit

Serum

JO

14

Rose Bengal Test, Brucelozë

Serum (gjedh, dele, dhi dhe derra)

PO

15

Reaksioni i lidhjës së komplementit, brucelozë

Ruminant (serum)

JO

16

Real-time PCR, Gjuha e kaltër

 

Gjaku i plotë dhe indet nga ripërtypësit

JO

17

Real-time PCR, Coxiella Burnetti

Inde

JO

18

Real-time PCR, Avian influenca

Specific për grupin

JO

19

Real-time PCR, Avian Influenca, Tipizimi H5 dhe H7

Shpend

JO

Sektori i Bakteriologjisë dhe Parazitologjisë:

Nr.

Metoda testuese

Matrixi

Metoda e Akredituar

1

Izolimi dhe identifikimi i Salmonella spp

Shpend dhe gjedhe

JO

2

Izolimi dhe identifikimi i Listeria monocytogenes

Ripërtypës (gjedhi, dele dhe dhi).

JO

3

Izolimi dhe identifikimi i Bacillus Anthracis

Ripërtypës

JO

4

Izolimi dhe identifikimi i Paenibacillus larvae

Bletë

JO

5

Izolimi dhe identifikimi i Melissococus plutonium   

Bletë

JO

6

Antibiotikë  rezistenca  ne Enterobakterie

Bletë

JO

7

Identifkikimi i Nosema apis

Bletë

JO

8

Identfikimi i Varoa sp

Bletë

JO

9

Izolimi dhe identifikimi i Ascosphaera apis

Bletë

JO

10

Identifikimi i Aethina tumida

Bletë

JO

11

Identifikimi i Trihinella spirales

Mish.

JO

Sektori i Patologjisë dhe Patohistologjisë:

Nr.

Metoda testuese

Matrixi

Metoda e Akredituar

1

Ekzaminime anatomopatologjik të kufomave

Ripërtypës

JO

2

Ekzaminime histo-patologjike (përgatitja dhe ngjyrosja me Hematoksilin_Eozin, ngjyrosjet specifike dhe përgatitje të tjera)

Gjedhë

JO

3

Ekzaminime imunohistemin (Rabies, Scrapie, Listeria, PPR)

Gjedhë

JO

4

Ekzaminimi në Terbim me IFA (Rabies)

Gjedhë

JO

Sektori i Mikrobiologjisë së Ushqimit dhe Preparatorisë;

Nr.

Metoda testuese

Matrixi

Metoda e Akredituar

1

Detektimi i Salmonella spp.

Mish dhe produkte të mishit dhe karkasat

PO

2

Detektimi i Listeria monocytogenes

Mish dhe produkte të mishit

PO

3

Numërimi i Listeria monocytogenes

Mish dhe produkte të mishit

PO

4

Totali i mikroorganizmave aerob

Mish dhe produkte të mishit dhe karkasat

PO

5

Enterobacteriaceae

Karkasat

PO

6

Escherichia coli

Mish dhe produkte të mishit

PO

7

Detektimi i Salmonella spp.

Qumësht dhe produkte të qumështit

PO

8

Detektimi i Listeria monocytogenes

Qumësht dhe produkte të qumështit

PO

9

Numërimi i Listeria monocytogenes

Qumësht dhe produkte të qumështit

PO

10

Staphylococci coagulase-positive

Qumësht dhe produkte të qumështit

PO

11

Enterobacteriaceae

Qumësht dhe produkte të qumështit

PO

12

Escherichia coli

Qumësht dhe produkte të qumështit

PO

13

Detektimi i Salmonella spp.

Vezë dhe produkte të vezëve

PO

14

Enterobacteriaceae

Produkte të vezëve

PO

Sektori i Kimisë Ushqimore dhe Mbetjeve Veterinare;

Nr.

Metoda testuese

Matrixi

Metoda e Akredituar

1

Yndyra %

Në  qumësht dhe produkte të qumështit

PO

2

Proteina %

Në  qumësht dhe produkte të qumështit

PO

3

Perqindja e ujit te shtuar %

Në  qumësht

PO

4

Aciditeti SH

Në  qumësht dhe produkte të qumështit

PO

5

Densiteti cm3

Në  qumësht dhe produkte të qumështit

PO

6

Mbetja e thate totale %

Në  qumësht dhe produkte të qumështit

PO

7

Mbetja e thatë pa yndyrë %

Në  qumësht dhe produkte të qumështit

PO

8

Yndyra %

Në  mish dhe produkte të mishit

PO

9

Lagështia %

Në  mish dhe produkte të mishit

PO

10

Proteina %

Në  mish dhe produkte të mishit

PO

11

Mbetja e thate totale %

Në mish

PO

12

Proteina % 

Në mish dhe produkte

PO

13

Sbstancat antibakteriale -Beta-laktamet (Penicilin G, Ampiciline, Amoxiciline)

Në qumësht

PO

14

Përcaktimi i mbetjeve antibakteriale – Beta-laktamet (Sulphoneamide)

Në vezë

PO

15

Aflatoxin M1

Në qumësht dhe produkte

PO

16

Chloramphenicol

Qumësht, vezë, mish dhe mjaltë

PO

17

Aflatoxin B1

Në drithëra  dhe ushqim të kafshëve

PO

18

Freskia e vezeve

Vezë

PO

19

Percaktimi i mbetjeve antibakteriale

Mish

PO

20

DES – Diethylstilbesterol ( Denoestrol,Hexoesterol)

Muskul dhe urinë

PO

21

Dexamethasone ( betamethasone,Prednisolone)

Urinë

JO

22

Zeranol

Urinë

JO

23

Zearalenone

Urinë

JO

24

Clenbuterol 

Urinë

JO

25

Cimbuterol

Urinë

JO

26

AOZ -3amino 2-oksadolizone

Muskul

JO

27

AMOZ- 3 amino –methylmorfolino 2-oksazolidone

Muskul

JO

28

Dapson

Qumësht

JO

29

Beta laktame 

Mjaltë

JO

30

Sulfonamide

Mish, qumësht, vezë dhe mjaltë

PO

31

Tetracycline

Veze , Mjaltë

PO

32

Quinolone

Qumësht, vezë dhe mish

PO

33

Macrolides

Mish dhe vezë

JO

34

Colistin 

Vezë

JO

35

Ivermectin

Mish dhe qumësht

JO

36

Dormaectin

Mish dhe qumësht

JO

37

B1+B2+G1+G2

Ushqim me prejardhje shtazore

JO

38

Ochratoxin

Drithëra, kafe etj.

JO

39

Percaktimi i mbetjeve antibakteriale  – Multi metod

Në ushqimin me prejardhje shtazore

JO

40

Pesticidet organoklorure  – Multi Metod

Në ushqim me prejardhje shtazore

JO

41

Antihelemtiket – HPLC

Qumësht

PO

42

Acidet yndyrore

Në qumësht dhe produkte

JO

43

Fipronil 

Në vezë

JO

44

Prezenca e sheqerit total 

Në mjaltë

JO

45

Perqushmeria elektrike  

Në mjaltë

JO

46

Lageshtia

E mjaltit

JO

47

Hidroxy methylfurfurali

Në mjaltë

JO

48

Percaktimi i PAH 

Në mish

JO

49

Përcaktimi i akrylamidave

Në produkte konditorike  dhe çipsa

JO

50

Përcaktimi i aditiveve  ( Acidit benzoik,sorbatin e kaliumit)

Në bukë, sallatë, pije

JO

Sektori i Analizave të Qumështit;

Nr.

Metoda testuese

Matrixi

Metoda e Akredituar

1

Numri i bakterjeve ne form colonive CFU

Qumësht i freskët

PO

2

Yndyr

Qumësht i freskët

PO

3

Protein

Qumësht i freskët

PO

4

Laktoz

Qumësht i freskët

PO

5

Materja e that jo yndyrore

Qumësht i freskët

PO

6

Totali i materjes se that

Qumësht i freskët

PO

7

Pika e ngrirjes

Qumësht i freskët

PO

8

Densiteti

Qumësht i freskët

PO

9

Aciditeti

Qumësht i freskët

PO

10

Qelizat somatike

Qumësht i freskët

PO