AUV nis punën për hartimin e strategjisë për zgjidhjen e problemit të qenve endacak

Përmes projektit  “Mbështetja për krijimin e programeve të mbikëqyrjes dhe kontrollit të sëmundjeve t kafshëve dhe përafrimin me kapitullin 12 të acquis’’. AUV mbajti takimin me ekspertët e angazhuar nga projekti me qellim të nisjes sa me shpejt të punës për hartimin e strategjisë për përcaktimin e veprimeve të sakta për trajtim të duhur dhe efektiv të çështjes se qenve endacak. Duke u vlerësuar si puna e parë qe duhet të nisë projekti.

Drejtorit Ekzekutiv i AUV-së Flamur Kadriu,  duke vlerësuar lartë punën përgatitore të të grupeve mes ekspertëve dhe  zyrtareve të Drejtorisë se Shëndetit dhe Mirëqenies se Kafshëve bashkë me organizatat jo qeveritare për të drejtat e kafshëve. Kërkoj qe sa me shpejt të nisë puna për hartimin e strategjisë për rregullimin e çështjes se qeneve endacak. Dokument i cili do të u shërbej të gjitha institucioneve sidomos atyre të nivelit lokal të cilat kanë mandat ligjor ekzekutiv për trajtimin e çështjes. Tutje shtoj: të gjithë qytetaret janë duke u përballur me ketë situatë andaj sa me shpejt dua qe të kontribuojmë në zgjidhje të problemit.