U asgjësuan 4,480 litra alkool të kontrabanduar

Sot me datë 18.10.2012 asgjësohen  4.480 L alkool, sasi kjo e ndaluar dhe sekuestruar ne Komunën e Podujevës nga Policia dhe Doganat e Kosovës. E gjithë kjo sasi e alkoolit është tentuar te futet ilegalisht në territorin e Republikës se Kosovës ne kufirin me Serbin .

Bashkëpunimi mes tri agjencive për ruajtjen e kufirit të cilat veprojnë në kuadër të Menaxhimit të Integruar të Kufirit  ( MIK)është duke treguar sukses ne ruajtjen e kufirit dhe   parandalon tregtimin apo shitjen e gjitha mallrave që nuk i’u nënshtrohen kontrollës zyrtare që kryhet në pik kalimet kufitare nga  inspektoret  e AUV-se. Këto alkoole kur janë ndaluar nuk kanë poseduar dokumente përcjellëse për origjinën e tyre , certifikatën shëndetësore, importuesin e produktit dhe nuk kanë pas deklaracion të produktit. Si të tilla konsiderohen si të rrezikshme dhe nuk lejohen për futjen në treg.

Alkooli si produkt i pa kontrolluar mund të jetë shumë i rrezikshëm dhe vdekjeprurës për njerëz. Andaj ftojmë të gjithë qytetaret qe hasin ne treg produkte të dyshimta të njoftojnë organet shtetërore për siguri publike. Sot është bërë asgjësimi i kësaj sasie ne depon e mbeturinave ne Mitrovicë nën mbikëqyrjen e zyrtareve te agjencive ne MIK.