Trajnohen veterineret në luftimin e sëmundjeve endemike

Agjencia e Ushqimin dhe Veterinarisë përmes Drejtorisë se Shëndetit dhe Mirëqenës se Kafshëve, ne bashkëpunim me projektin e Komisionit Evropian per shëndetin e kafshëve  dhe Oden Veterinare. Kanë organizuar cikël të trajnime të specializuara  ne shtate regjione të Kosovës. Për praktikat e mira në luftim të sëmundjeve endemike te kafshëve siç janë: Gjuha e Kaltert, Leshmanioza, Sëmundjet klostridiale, Influenza  Aviare, New Castle, Bruceloza tek gjedhi, kalbëzimi i thundrave tek ruminantet e vegjël, Toxoplazmosa, Campilobakterioza  dhe sëmundje tjera.  Me qellim  të identifikimit dhe t kontrollit, monitorimit dhe eradikimit te këtyre sëmundjeve.

Trajnerët ishin në ekipe të kombinuara mes eksperteve të shkencave veterinare nga vendet e BE dhe atyre vendorë. Pjesëmarrës ishin nga AUV, zyrtarët e DSHMK-së, inspektorët zyrtar veterinarë dhe praktikat veterinare private. Të gjithë akteret përgjegjës  në parandalimin dhe menaxhimin e situatave me semundjet e kafshëve