auvk

Praktikat Veterinare ku mund të bëni Identifikimin dhe Regjistrimin e qenit tuaj pa pagesë deri ne fund të vitit 2023

Qeveria e Kosovës përmes Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë, ka kontraktuar praktika veterinare, në të gjitha komunat e Kosovës. Për  të ofruar pa pagesë  shërbimet e Identifikimit dhe regjistrimit të qenve me pronar për një vite ( gjatë vitit 2023). Ftohen të gjithë qytetarët mbajtës të qenve  të përfitojnë nga ky projekt. Identifikimi dhe Regjistrimi i qenve me pronarë është obligim ligjorë.

 

KOMUNA E PRISHTINËS 

 1.     KLINIKA VETERINARE  “KING – PET” O.P. – DMV Selatin Mjeku – 044 557 870
 2.     VETERINA 1 SH.P.K. – DMV Shefki Ajdini – 044 268 141
 3.     “Crazy Pet” SH.P.K. – DMV Dardan Pozhegu – 044 248 780
 4.     N.SH    SPANA – DMV Korab Gunga – 044 176 653
 5.     “Fauna Jone” – DMV Ilirjan Jusufi – 044 360 038049 360 038

 

 

KOMUNA E MITROVICËS

 1. MITRO VET    SH.P.K., – DMV Ahmet Osmani – 044 721 842
 2. Ambulanca  Veterinare ” Veterinaria ” – DMV Avni Kadriu – 044 196 693
 3. BLENDOR KADRIU B.I. Blendor Kadriu – 049 461 010

 

 

KOMUNA E PEJËS

 1. ” ZOOVET ” SH.P.K. – DMV Henrik Nulleshi – 044 221 222

 

 

KOMUNA E FERIZAJ

 1. Ambulanca Veterinare  “Goni” – DMV Agron Pajaziti – 044 680 515
 2. Ambullanca Veterinare “INDRITI” – DMV Mexhit Haxhimusa – 044 155 453
 3. “MY PET” SH.P.K – DMV Urim Guta – 044 860 712
 4. “Kushtrim Rexhepi B.I.” – DMV Kushtrim Rexhepi – 044 219 162
 5. “Heset Vranovci B.I.” – DMV Heset Vranovci – 044 608 619
 6. Ambulanca Veterinare “Veterina” – DMV Ali Halili – 044 238 301
 7.  “BESIM UKSMAJLI B.I.” – DMV Besim Uksmajli – 044 453 237

 

 

KOMUNA E VUSHTRRISË

 1. “Zenel Zhabari B.I.” – DMV Zenel Zhabari – 049 213 038
 2. “Pharmacion – Vet ” Sh.p.k. – DMV Fevzi Gërxhaliu – 044 197 626
 3. “QERIM BASHOLLI  B.I.”  – DMV Qerim Basholli – 044 673 981
 4. “Veterina” – DMV Safet Osmani – 044 147 297

 

 

KOMUNA E DRAGASHIT

 1. “Rexhep Shala B.I.” – DMV Rexhep Shala – 044 201 082
 2. “Verim Mujaj B.I.” – Verim Mujaj – 044 392 099

 

 

KOMUNA E DRENASIT

 1. “Sefedin Heta B.I.” – DMV Sefedin Heta – 044 180 947
 2. AMBULANCA VETERINERE ” DRENAS” – DMV Elbasan Ibriqi – 045 494 589
 3. “VETERINARIA – DRENAS ” SH.P.K – DMV Florijan Mulaj – 049 226 365

 

 

KOMUNA E PODUJEVËS

 1. “Nazmi Lahu B.I.” – DMV Nazmi Lahu – 044 170 323
 2. “Sabri Halili B.I.” – DMV Albatrit Halili – 044 274 668
 3. “Blerim Vërshevci B.I.” – DMV Blerim Vershevci – 044 319 412
 4. “Hamdi Aliu B.I.” – DMV Hamdi Aliu – 044 170 323
 5. “Isuf  Berisha  B.I.” – DMV Isuf Berisha – 044 170 323

 

 

KOMUNA E PRIZRENIT 

 1. Grupi i operatorëve ekonomik: Jusuf Kovaçi B.I., Faredin Mujaj B.I., Rasim Aliti B.I., A.V. “Praxis”, Veterinaria O.P – 044 708 243; 044217 454; 044 635 212

 

KOMUNA E GJILANIT

Grupi i operatorëve ekonomik: “Monuni” SHPK, “ProVET” SHPK – 044 820 793

 

KOMUNA E GJAKOVËS

Grupi i operatorëve ekonomik: Blendi Bejdoni B.I., Hasan Q. Rama B.I. – 049 217 917

 

KOMUNA E RAHOVECIT

 Grupi i operatorëve ekonomik: Bujar Mustafa B.I., Ibrahim Nuredini B.I. – 044 469 577

 

KOMUNA E MALISHEVËS 

Grupi i operatorëve ekonomik: Lumbardh Kryeziu B.I., Fatos Sopaj B.I., “Enkeli-Med” Vet – 044 141 925044 821 806

 

KOMUNA E KLINËS 

Grupi i operatorëve ekonomik: Ambulanca Veterinare “ERA”, Shkëlzen I. Morina B.I., Ramadan Desku B.I. – 044 636 716

 

KOMUNA E SKËNDERAJ 

Grupi i operatorëve ekonomik: Arsim Sh. Gashi B.I., A.V. “Fauna” NSH, A.V. “Veterina”, “DEER” SHPK, Përparim Seferi B.I. – 044 192 152; 044 192 149

 

KOMUNA E SUHAREKËS 

Grupi i operatorëve ekonomik: “Theranda Vets” SHPK, Milazim J. Beqiri B.I. – 044 140 409

 

KOMUNA E ISTOGUT 

Grupi i operatorëve ekonomik: Haki Bytyçi B.I. “M & N – I” SHPK – 044 223 919044 223 941

 

KOMUNA E DEÇANIT 

A.V. “Hulaj – Vet” – 044 481 095

 

KOMUNA E FUSHË KOSOVËS 

Qëndrim Kida B.I. – 044 247 340

 

KOMUNA E SHTIMES 

Grupi i OE: A.V “Veterinakos”, Agim Beqa B.I. – 045 321 189

 

KOMUNA E VITISË 

Veton X. Haziri B.I. – 044 340 799

 

KOMUNA E KAMENICËS 

Faton M. Krasniqi B.I. 044 231 431

 

KOMUNA E LIPJANIT 

A.V. “Passion Pet” – 045 465 645

 

KOMUNA E NOVOBËRDËS 

“Diagnoza Vet” SHPK – 045 267 701

 

KOMUNA E KAÇANIKUT 

Isamedin Sopa B.I. – 044 235 788

 

KOMUNA E SHTËRPCES 

Hyzri Ymeri B.I. – 044 324 656

 

KOMUNA E GRAÇANICËS

Sabri Halili B.I. – 044 274 668

 

KOMUNA E KLLOKOTIT

Veton X. Haziri B.I. – 044 340 799

 

KOMUNA E MAMUSHËS

Fidan Krasniqi B.I. – 049 603 855

 

KOMUNA E HANIT TË ELEZIT

A.V. “Medica” – 044 455 335