Inspektorati Sanitar i AUV-së edhe ne vikend vijon kontrollet për zbatim të masave kundër Covid-19

Agjencia e ushqimit dhe Veterinarisë përmes inspektoratit Sanitar bashkë me Policinë është duke vijuar kontrollet  si dhe monitorimin  e zbatimit të masave të marra për mbrojtjen nga përhapja e Covid-19.  Masat e  marra për parandalimin e Covid-19, gjatë monitorimeve është vërejtur zbatim rigoroz i masave të marra kundër përhapjes së Covid -19, si përdorimi i maskave, dorezave, njoftimi i planit të masave si dhe ruajtja e distancës  fizik sociale, vendosjen e mjeteve higjienike për pastrim të duarve si dhe kryerjen e dezinfektimit . Rastet e paketa të cilat u hasen në teren që nuk i përmbaheshin rregullave të vendosura, u shqiptoheshin vërejtjet dhe masat ndëshkimore.

Sot janë duke u inspektuar Prishtina, Fushe Kosova, Obiliqi, në ekipe kontrolli inspektuese të ndara për të mbikëqyrë situatën edhe gjatë vikendeve. AUV është i pranishëm në të gjithë vendin në mbrojtje të shëndetit të konsumatorëve dhe shëndetit publik. Po kontrollohen të gjitha dyqanet ushqimore dhe institucionet të cilat ofrojnë shërbime për qytetarët se a janë në pajtueshmëri të plotë me masat qe burojnë nga vendimet e qeverisë dhe Ligji për sëmundjet infektive. Inspektorati sanitar është mire i përgatitura profesionalisht,  ka përvojën për zbatim të mirëfillte të masave për parandalim të përhapjes se sëmundjeve ngjitëse.