Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h