Mikrobiologjia ushqimore

Në kuadër të Laboratorit të Ushqimit dhe Veterinarisë Sektori i Mikrobiologjisë së Ushqimit ka filluar me punë që nga 01 marsi i vitit  2010. Laboratori i Mikrobiologjisë së Ushqimit, është përgjegjës për kryerjen e testeve laboratorike në aspektin mikrobiologjik. Sipas ligjit për Ushqimin 03/L-016 mandati i laboratorit është të testoj produkte ushqimore me prejardhje shtazore duke përfshirë kriterin e Sigurisë dhe Higjienës dhe ushqimit të kafshëve .

Sektori i Mikrobiologjisë së Ushqimit është i akredituar sipas ISO 17025:2005.

Misioni ynë është mbrojtja e shëndetit të konsumatorit nga rreziku i agjentëve mikrobiologjik përmes testimit në parametrat mikrobiologjik në përputhje me legjislacionin dhe kriteret.

Parametrat mikrobiologjik të cilat përcaktohen:


Kategoritë ushqimore të cilat testohen janë:


Organizimi i Laboratorit të Mikrobiologjisë së Ushqimit:Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h