Peshku që vjen nga Tajlanda do t’i nënshtrohet kontrollit të detajuar

Pas marrjes së informatës se Peshku që është me origjinë nga shteti i Tailandës ka prezencë të ‘’Histaminit’’. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka marrë vendim se të gjitha ngarkesat me peshk që kanë origjinë nga Tailanda do t’i nënshtrohen kontrollit të detajuar ku secila do të mostrohet dhe do të ndalohet në kufij deri në marrjen e rezultatit të analizave për prezencën e Histamines në peshk.

Dy maune me peshk tani janë të ndaluara në kufij dhe presim verifikimin që do bëhet nga laboratori në prezencë të elementeve që e rrezikojnë produktin. Vetëm atëherë kur dëshmohet përmes argumenteve se ky peshk është i shëndosh do të lejohet të futet brenda në vend dhe do të lejohet për konsum.

Jemi duke punuar ngushtë më te gjitha autoritete kombëtare për ushqim të vendeve që eksportojnë për Kosovë për secilin dyshim qe shfaqet në produktet e tyre informohemi me kohë për të ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të mos u rrezikuar shëndeti publik.

Po ashtu kemi kontakte edhe me organizatat botërore qe merren me siguri ushqimore dhe na dërgojnë informata të vazhdueshme për të gjitha ndryshimet apo rreziqet që paraqiten në vende të ndryshme për produkte të ndryshme.

Qytetarët e Republikës së Kosovës duhet t’a ndjejnë veten të sigurtë në produktet që konsumojnë pasi që ato i nënshtrohen kontrollit të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë i cili kontrollon të gjitha produktet në vend qofshin ato nga importi apo prodhime vendore në tërë zinxhirin deri në tryezën e konsumatorit.