Kontrolli i produkteve ushqimore ne Portin e Durrësit

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka vendosur piken e kontrollit kufitar në Portin e Durrësit. Të dy inspektoratet, Veterinarë dhe Fitosanitarë të autoriteteve të Republikës se Kosovës dhe Shqipërisë janë duke punuar në zyre të përbashkëta. Ngarkesat qe për destinacion kanë tregun e Kosovës janë duke u kontrolluar në hapësirat e Portit. Inspektorët janë duke shërbyer për të gjitha bizneset qe tregtojnë përmes postit të Durrësit 6 ditë në janë nga e Hëna deri të Shtunën. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit i Republikës se Shqipërisë është duke dhen mbështetje me ofrim të  zyrave dhe hapësirës inspektuese.