Drejtori Ekzekutiv priti në takim disa prodhues vendor të ushqimit

Më datën 04 Tetor, Drejtori Ekzekutiv z. Valdet Gjinovci priti në një takim të organizuar një grup prej 22 subjektesh afariste ushqimore të cilët vizituan Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë për t’u njohur për së afërmi me procedurat që duhet ndjekur për regjistrimin e tyre si operator të biznesit me ushqim.

Z. Gjinovci fillimisht j’u uroi mirëseardhje vizitorëve duke theksuar rëndësinë e kësaj vizite dhe vizitave tjera të cilat vetëm sa duhet të intensifikohen në funksion të ngritjes së vetëdijes së përgjithshme për të mbikëqyrë zbatimin e ligjit me objektiv të ofrimit për konsumatorin ushqim të sigurt dhe lehtë të gjurmueshëm. Më tej Drejtori Ekzekutiv potencoi se padyshim regjistrimi respektivisht formalizimi legal i gjithë subjekteve që afarojnë me prodhimin, përpunimin, paketimin, ruajtjen dhe distribuimin e ushqimit duke përfshirë edhe zbatimin e praktikave të mira të punës do të përmbush njërën nga kërkesat më kryesore drejt garantimit shëndetësor të produkteve dhe krijimin e besimit tek konsumatori.

Subjektet afariste paraprakisht kanë përfunduar trajnimin 2 javor për procedurat e regjistrimit dhe brendimin e produkteve të tyre sipas programit të mbështetur nga UNDP me implementimin e organizatës konsulente RECURA.

Në vazhdim, shpalosja e procedurave administrative dhe përmbushja e kërkesave ligjore për regjistrimin e aktiviteteve të tyre sa i takon afarizmit me ushqim, u prezantua nga znj. Besa Gërxhaliu Osmani në cilësinë e zyrtares kompetente për mbikëqyrjen e zbatimit ligjor të regjistrimit të operatorëve të biznesit me ushqim me prejardhje jo shtazore.

Në përfundim të këtij takimi njoftues, operatorët e biznesit me ushqim u ndanë të kënaqur për përfitimin e njohurive të reja sa i takon procedurave të regjistrimit dhe falënderuar autoritetin kompetent për mundësinë e krijuar ndërsa Drejtori Ekzekutiv j’u uroi punë të mbarë në ushtrimin e aktivitetit të tyre dhe i siguroi ata se AUV do të vazhdojë me korrektësi dhe me efikasitet t’i adresojë dhe shërbejë subjekteve afariste sa i takon kërkesave të tyre sipas legjislacionit në fuqi.