Zyra regjionale Prizren

Republika e Kosovës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV)                   
Zyra Regjionale  Prizren

Adresa:
Rrethi i Spitalit Regjional
Rr. Sheh Emini p.n 20000 Prizren

Mob: + 377 44 619 876
E-mail: durak.zyrapi@rks-gov.net

Durak Zyrapi,
Koordinator i Zyrës Rajonale të AUV-së  në Prizren
Inspektor sanitar
Nr. Kontaktues 044-619-876
 
Kurtish Krasniqi,
Inspektor Veterinar
Nr. Kontaktues 044-217-770

Besa Krasniqi,
Inspektor Fitosanitar
Nr. Kontaktues 044-217-230
 
Xhelal Kryeziu,
Inspektor Fitosanitar
Nr. Kontaktues 044-656-460

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h