Zyra regjionale Pejë

Republika e Kosovës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV)                   
Zyra Regjionale  Pejë


Adresa:
Te ish “Qendra për punë sociale”
Afer spitalit regjional te mushkerive
RRuga “Maria Shllaku” Nr.5 Pejë
Tel fix: + 381 38 200 38 386
E-mail: enver.demebogaj@rks-gov.net

Enver Demëbogaj,
Koordinator i Zyrës Regjionale të AUV-së  në Pejë
Inspektor Veterinar:
Nr. Kontaktues 044-247-747
 
Mentor Lika,
Inspektor Veterinar
Nr. Kontaktues: 044-220-983

Vllaznim Zajmi,
Inspektor veterinar
Nr. Kontaktues: 044-987-429
 
Bekim Ukaj,
Inspektor veterinar,
Nr. Kontaktues: 044-995-116,

Pëllumb Resyli,
Ispektor Sanitar,
Nr.Kontaktues:044-183-021.

Ajete Sadrijaj,
Ispektor fitosanitar,
Nr.kontaktues:044-251-892,

Ali Haxhiajdini,
Inspektor fitosanitar,
Nr.Kontaktues:044-133-604

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h