Zyra regjionale Gjilan

Republika e Kosovës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV)                   
Zyra Regjionale  Gjilan


Sabedin Kadriu

Kordinator i Z.R të AUV-së në Gjilan
sabedin.kadriu@ rks-gov.net
tel. 045 268 002

Bahri Sadiku
Ins. Fitosanitar
bahri.sadiku@rks-gov.net
tel. 044 302 762

Bajram Avdiu
Ins. Fitosanitar
bajram.avdiu@rks-gov.net
tel. 044 708 625

Shefik Beqiri
Isp. Sanitar
shefik.beqiri@rks-gov.net
tel. o44 231 044

Faik Sadiku

Insp. Veterinar
faik.sadiku@rks-gov.net
tel. 044 892 752

Mustafë Isufi

Ins. Veterinar
mustafe.isufi@rks-gov.net
tel. 044 189 179


 

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h