Serologji dhe diagnostika molekulare

Laboratori i Serologjisë dhe Daignostikës Molekulare është pjesë e laboratorit të shëndetit të kafshëve dhe merret me testimit e mostrave të pranuara nga inspektorët veterinar dhe nga praktikat veterinare private të licensuara brenda Kosovës. Në laboratorin tonë kryhen rreth 20 000 deri 30 000 teste në vit. Testet kryhen për qëllime diagnostike të sëmundjeve infektive, plane të monitorimit të shëndetit të kafshëve në nivel kombëtar dhe për vlerësimin e efikasitetit të vaksinave. Të gjitha metodat i nënshtrohen kontrollit të cilësisë. Saktësia dhe besueshmëria e rezultateve janë fokusi ynë kryesor, ku përparësi i japim përdorimit të metodave të validuara dhe të akredituara. Numri i testeve dhe parametrave që analizohen është vazhdimisht në rritje.


Tabela 1 Lista e sëmundjeve të cilat aktualisht testohen në Laboratorin e Serologjisë

Lloj i Sëmundjes

Lloji I testit

Bruceloza (gjedhi, dele dhe dhi)

Rose Bengal Test

ELISA Ab

ELISA Ab qumësht kolektiv (gjedh)

CFT

Leukoza enzootike e gjedhit

ELISA Ab

Afta Epizootike

ELISA NSP Ab

ELISA Ag Serotipizim

ELISA Ab serotipizim

Gjuha e kaltërt

ELISA Ab

Detektimi me PCR

Ethet Q

ELISA Ab

Detektimi me PCR

Klamidioza

ELISA Ab

Detektimi me PCR

Toksoplamoza

ELISA Ab

Detektimi me PCR

Rinotrakeiti infektiv i gjedhit

ELISA gE-

Diarreja virale e gjedhit

ELISA Ab

ELISA Ag

Murtaja klasike e derrave

ELISA Ab

ELISA Ag

Sëmundja gungore e lëkurës (LSD)

ELISA Ab

Detektimi me PCR

Maedi visna/artriti-encefaliti i dhive

ELISA Ab

Pleuropneumonia kontagioze e dhive

ELISA Ab

Neosporoza (gjedh)

ELISA Ab

Leishmanioza

ELISA Ab

Rotavirus, coronavirus, E. coli

ELISA Ag

Kriptosporidioza

ELISA Ag

Influenca aviane

Detektimi me PCR dhe tipizimi H5 dhe H7

 Foto nga aktivitetet e punës në Laboratorin e Serologjisë dhe Diagnostikës MolekularePër Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h