Kontrollet Zyrtare

PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 03 2020PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 02 - 2020PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 01 - 2020PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 51PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 50PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE Raporti i javës 48PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 46PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 44PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 43PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE Raporti i javës 42PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE Raporti i javës 41PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 38PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE Raporti i javës 37PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE Raporti i javës 36PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE Raporti i javës 35PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 33PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE Raporti i javës 32PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE Raporti i javës 31PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE Raporti i javës 30PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 29PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 27PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 26PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE Raporti i javës 20PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE Raporti i javës 18PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE Raporti i javës 17PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 13PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 09PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 08PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 07PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 05PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 04PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 50PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 50PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 49PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE- Raporti i javës 47PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE - Raporti i javës 46PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE TË REALIZUARAPËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE TË REALIZUARAPËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE TË REALIZUARA - Raporti i javës 39( 24-28.09.2018 )PËRBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE TË REALIZUARA - Raporti i javës 38( 14-21.09.2018 )PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË KONTROLLEVE ZYRTARE TË REALIZUARA AGJENCIA E USHQIMIT DHE VETERINARISË - Shtator Java e Parë
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h