Këshilli Shkencor

Anëtarët e Këshillit Shkencor të AUV-së janë:
 
1.    Aziz BEHRAMI, Krdinator /Kryesues- Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore,
2.    Ariana KALAVESHI, anëtare- Instituti Kombëtarë i Shëndetësisë Publike (IKSHP/MSH),
3.    Betim BRESILLA, anëtar- Instituti Bujqësor i Kosovës  Pejë ( IBK/MBPZHR ),
4.    Reze GECAJ, anëtare  Fakulteti i Bujqërisë dhe Veterinarisë Prishtinë( FBV ),
5.    Sali ALIU, anëtar  Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë Prishtinë ( FBV ).

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h