IPA Identifikimi dhe Regjistrimi

Identifikimi Kafshëve, Regjistrimi dhe Kontrolli i Lëvizjes BE- IR Projekt

(I & R) dhe sistemi i kontrollit të lëvizjes , duke përfshirë GIS> do të përmirësoj sistemin ekzistues të identifikimit të gjedheve, regjistrimin dhe kontrollin e Lëvizjes dhe do të zgjeroj identifikimin dhe regjistrimin për të mbuluar delet, dhit dhe derrat. Gjithashtu, projekti do të ndihmojë AUV për të zhvilluar dhe zbatuar Sistem të integruar të  Informacionit Veterinare (SIV), Sistemin e  Menaxhimit të Informacionit Laboratorik (SMIL) dhe Sistemin e Informative  Gjeografike  (GIS) të  lidhur me  identifikimin e kafshëve, regjistrimin dhe sistemin e kontrollit të lëvizjes. Objektivi i projektit është të përmirësojë kontrollin veterinar mbi shëndetin e kafshëve, shëndetin publik veterinar dhe tregtinë me kafshë të gjalla  dhe produkte shtazore në Kosovë dhe për eksport.

Projekti, i cili është i vendosur në njësinë  I & R të Agjencionit të Ushqimit dhe të Veterinarisë (AUV)  merr mbështetje financiare nga të  Bashkësia Evropiane dhe menaxhohet nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë.

Ueb Adresa:

http://80.80.166.179/KFVAProject/News.aspx

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h