Certifikatat veterinare për import

Certifikate Shendetesore Per zorre te kafsheve per dergim ne Republiken e KosovesÇertifikate Shendetesore per mish te grire dhe mish te ndare mekanikisht te shpeseve /(POU-MI (MSM), per import ne Republiken e KosovesCertifikatë Shëndetësore Për mish të shpesëve ,për destinim në Republikën e KosovësCERTIFIKATË VETERINERE PËR MISHIN E SHPENDËVE TË SHTËPISË PËR TË DËRGUAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËSCERTIFIKATE SHENDETESORE Per produkte te peshkimit te cilat dedikohen per konsum, dergim ne Republiken e KosovesCertifikate Shendetesore Per pergatitje te mishit (MP-PREP ) per dergim ne Republikën e KosovesCertifikate veterinare-shëndetsore Per produkte te mishit, stomake, fshikeza dhe zorre te trajtuara per dergim ne Republiken e KosovesÇERTIFIKATE SHENDETESORE PER MISH TE GRIRE DHE MISH TE NDARE MEKANIKISHT TE SHPESEVE /(POU-MI (MSM), PER IMPORT NE REPUBLIKEN E KOSOVESCERTIFIKATË SHËNDETËSORE PËR IMPORT TË PRODUKTEVE KOMPOZITE TË DESTINUARA PËR KONSUM HUMANT/S Çertifikatë ShëndetsorePër qumësht të papërpunuar dhe produktet e tij për konsum human për transit,deponim në Republikën e KosovësRMP Health Certificate Për produktet e qumështit të përfituara nga qumështi i papërpunuar të dedikuara për konsum huma nga vendet e Listës apo pjesëve të tyre, të autorizuara në Aneksin I, Kolona A të kësaj Rregullore, dedikluar për import në Republiken e KosovesCertifikate shendetesore Pë import qumësht të pa përpunuar nga shrtetet e listës apo pjesë të tij Aneksi I Kolona A të kësaj rregullore, i cili dedikohet për përpunim të mëtejmë në Republikën e Kosovës para se të përdoret për konsumHTC Certifikatë Shëndetësore Per produktet e qumeshtit per konsum nga shtetet e Listës apo pjeseve te tyre te cekura ne Aneksin Kolona C të kësaj Rregullore dedikuar per import ne Republiken e KosovesHTB Certifikate shendetesore Për produktet e qumësht të përfituara nga qumështi i lopëve, deleve, dhive dhe buallicave i dedikuar për konsum nga vendet e Listës, të autorizuara në Kolonën B, Anexi I të kësaj Rregullore i cili dedikohet për import në Republikën e KosovësÇertifikata veterinare shëndetësore për import në Republikën KosovësCertifikate Shendetesore Per produkte te vezeve (PV), per dergim apo transit perms Republikes se KosovesCertifikate shendetesore per KosoveÇertifikata shendetesore per importin ne Republiken e Kosovës te mishit te fresket te kafsheve te llojit dhen/dhi 1Çertifikata shendetesore per tranzit/ruajtjeÇertifikata shëndetësore për importin në Republikën e Kosovës të kafshëve të llojit gjedh për therje të menjëhershme pas importitÇertifikata shëndetësore për importin në Republikën e Kosovës të kafshëve të llojit gjedh për mbarshtim ose prodhimÇertifikata shendetesore per importin ne Republiken e Kosovës te mishit te fresket te kafsheve te llojit gjedhÇertifikata shendetesore per importin ne Republiken e Kosovës të mishit te fresket te kafsheve te llojit gjedhÇertifikata shëndetësore për importin në Republikën e Kosovës të bombuseve (Bombus spp.)AGJENCIA E USHQIMIT DHE VETERINARISË TË KOSOVËS - Inspektorati Veterinar KufitarKërkesë për importimin e prodhimeve ushqimore me origjinë shtazorePrezantim Rregullorja 18/2012
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h