BORDI DREJTUES I AUV-së

Anëtarët e Bordit Drejtues të AUV-së janë:
 

1.    Dafina GEXHA, kryesuese –Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike (IKSHPK)  
2.    Arsim QAVDERBASHA, anëtare- Ministria e Shëndetësisë (MSH)
3.    Nystrete DODA, anëtare - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR),
4.    Delvina HANA, anëtare- Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR),
5.    Parim BAJRAMI, anëtare –Oda Ekonomike e Kosovës ( OEK),
6.    Naser KRASNIQI ,anëtar-Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë  (AUV),
7.    Selatin KAÇANIKU, anëtar-Shoqata për Mbrojtjen e Konsumatorëve (SHMK).

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h