Aktivitete

Aeroporti zbaton masat anti COVID 19 30 dhjetor 2020Nga fillimi i paraqitjes se pandemisë COVID19 Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari, ka zbatuar masat e vendosura nga autoritet shtetërore kundër korona virusit. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë përmes inspektoratit sanitarë bashkë me Policinë e Kosovës, qëndruar me prezencën e tyre për të mbikëqyrje. I gjithë stafi i aeroportit gjithmonë...
Drenasi është duke zbatuar masat e reja sipas vendimit të Qeverisë 25 dhjetor 2020Mekanizmat shtetërorë për mbikëqyre të zbatimit të masave të vendosura nga Qeveria e Kosovës, bazuar në LIGJIN NR. 07/L-006 PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E PANDEMISË COVID-19 NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS në mënyrë të vazhdueshme janë duke ngrit nivelin e zbatimit dhe respektimit të masave kundër pandemisë COVID19.
AUV kujton Esad Mekulin në 104- vjetorin e lindjes18 dhjetor 2020Esad Mekuli u lind më 1916 në Plavë. Gjimnazin e kreu në Pejë më 1936. studioi veterinarinë në Beograd, ku u diplomua në fi¬llim të vitit 1947. Specializoi para¬zi¬tologjinë në Za¬greb më 1947 dhe 1948. u doktorua në Fakultetin e Veterinarisë të Beo¬gradit me temën “Kontribut për njohjen e piroplaz¬mozave të...
Zyra Regjionale e AUV-së Ferizaj është duke bërë një punë të mirë për parandalimin e përhapjes së COVID 1918 dhjetor 2020Zyra Regjionale e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Ferizaj, duke u bazuar në LIGJIN NR. 07/L-006 PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E PANDEMISË COVID-19 NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS nga muaji tetor është duke vazhduar me monitorimin dhe inspektimin e operatoreve ekonomik dhe institucioneve publike e private, për zbatimin dhe respektimin e masave të...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h