Naser Krasniqi
Zëvendës kryeshef

Naser Krasniqi, lindur më 14 shkurt 1967 në Vajnikë,

Arsimimi:

Shkollimin fillor në vendlindje.

Shkollimin e mesëm në Skenderaj.

Në vitin 1994 përfundimi i studimeve të larta në Fakultetin e Agronomisë, pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Në vitin 2014 përfundimi i studimeve pasuniversitare dhe marrja e titullit “Master”, në fushën e Sigurisë Ushqimore, Departamenti Teknologjisë Ushqimore, Universiteti i Prishtinës, dega Mitrovicë .

Përvoja e punës:

Shkurt 2012 – në vazhdim, Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë.

Qershor 1997 – 1999, Menaxher i sigurisë dhe cilësisë së verës. Mbikëqyrja e cilësisë dhe prodhimit të verës dhe enologjisë së certifikuar CANTINE DELLA VALTENESI E DELLA LUGANA,

Shtator 2000 – Shtator 2011, ASPIRECO, Higjiena mjedisore dhe mbrojtja e bimëve

Pjesëmarrës në vizita studimore, punëtori në fushën e Sigurisë se Ushqimit dhe Mbrojtjes se Bimëve  në Shtetet e Bashkimit Europian.

Zotëron gjuhën Italiane dhe Angleze.

Është i martuar, ka tre fëmijë dhe jeton në Prishtinë.